สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT5E/CUI100 indoor

1,879 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT5E/CUI300 indoor

5,572 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT5E/CUO100 Outdoor

2,039 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT5E/CUO300 Outdoor

5,965 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT5E/CUO500 Outdoor

9,891 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT6/CUI100 indoor

2,874 ฿

สายสัญญาณ CAT5E CAT6

HG-CAT6/CUI300 indoor

8,300 ฿

CPE ตัวกระจาย wifi

HG-CPE5.8G-1

5,972 ฿

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

HR-POE-INJECTOR

1,204 ฿