fbpx

ระบบไม้กั้น

       แขนกั้นอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับควบคุมการเข้า-ออก ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับการควบคุมการจราจร หรือการเคลื่อนตัวของยานพาหนะในพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล, พื้นที่จอดรถสาธารณะ, บล็อคพาร์ทเม้นท์ แม้สภาพการจราจรจะหนาแน่นสามารถนำมาใช้เป็นที่กั้นประตู หรือเป็นไม้กระดกอัตโนมัติได้ แขนกั้นรถยนต์ นอกจากนี้ยังเพื่อจัดการค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ มีชื่อเรียกกันหลายชื่อตามความถนัด

      มอเตอร์บัสเลส DC (Brushless DC motor)มีตัวย่อ คือ BLDC คือมอเตอร์กระแสตรงที่ไม่มีแปรงถ่าน ซึ้งมอเตอร์บัสเลส มีประสิทธิภาพ 85-90% มีความทนทานกว่าระบบมอเตอร์กระเเสตรงที่ใช้แปรงถ่าน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเพียง 75-80% เท่านั้น

อุปกรณ์ ระบบไม้กั้น

ARM06-6M แขนไม้กั้น

5,043 ฿

อุปกรณ์ ระบบไม้กั้น

EM-80 บัตรทาบ

55 ฿

อุปกรณ์ ระบบไม้กั้น

HV-REDGREEN ไฟสัญญาณ

16,734 ฿

อุปกรณ์ ระบบไม้กั้น

Loop wire
loop cable ขนาด 0.75 mm2.

3,297 ฿