fbpx

Ai Function Hiview 9700 Series

ดูเพิ่มเติม
 • ตรวจจับใบหน้าและจับภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับในหน้าที่บันทึกไว้
 • ค้นหาใบหน้า ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา จากภาพในกล้องวงจรปิดได้อย่างรวดเร็ว
 • อัพโหลดใบหน้าผู้ต้องสงสัย (Blacklist) เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบ เมื่อบุคคลนั้นผ่านหน้ากล้องวงจรปิด
 • สามารถ สั่งเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ/ระบบประตูคีย์การ์ด/ ด้วยการจดจำใบหน้า
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ร้านสะดวกซื้อ ร้านทอง ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 • จัดเก็บใบหน้าผู้ต้องสงสัย จากภาพสดหน้ากล้อง และตั้งเป็นบุคคล Blacklist ได้ทันที
ดูเพิ่มเติม
 • ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คน หรือวัตถุ ที่ข้ามเส้นที่กำหนด และแจ้งเตือน
 • ตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ออฟฟิศสำนักงาน บ้านพักอาศัย สนามกีฬา สถานีรถไฟ
ดูเพิ่มเติม
 • จดจำและบันทึกเลขทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่
 • ค้นหาหมายเลขทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือค้นหารถของบุคคลต้องสงสัย
 • ควบคุมการเปิด-ปิดของไม้กั้น Barrier ด้วยป้ายรถยนต์ในระบบอัตโนมัติ
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : อาคาร/ลานจอดรถ/ห้างสรรพสินค้า/สถานีตำรวจ/หมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม
 • จัดเก็บภาพและป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกคันที่เข้า-ออก สถานที่นั้นๆ
  หมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม
ดูเพิ่มเติม
 • นับจำนวนสถิติ คน/รถยนต์/มอเตอร์ไซค์
 • ทำสรุปสถิติสร้างรายงาน แยกยอด รายวัน/รานสัปดาห์/รายเดือน
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ออฟฟิศสำนักงาน
 • ติดตามการเข้าและออกงานของพนักงาน หรือการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียน เก็บสถิติสร้างรายงานห้างสรรพสินค้า
 • นับจำนวนผู้เข้า-ออก และประเมินข้อมูลประชากรของผู้เยี่ยมชม เช่น เพศ อายุ และเก็บเป็นสถิติ เพิ่อสร้างรายงาน

Ai Function Hiview 9700 Series

 • นับจำนวนสถิติ คน/รถยนต์/มอเตอร์ไซค์
 • ทำสรุปสถิติสร้างรายงาน แยกยอด รายวัน/รานสัปดาห์/รายเดือน
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ออฟฟิศสำนักงาน
 • ติดตามการเข้าและออกงานของพนักงาน หรือการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียน เก็บสถิติสร้างรายงานห้างสรรพสินค้า
 • นับจำนวนผู้เข้า-ออก และประเมินข้อมูลประชากรของผู้เยี่ยมชม เช่น เพศ อายุ และเก็บเป็นสถิติ เพิ่อสร้างรายงาน
 • ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คน หรือวัตถุ ที่ข้ามเส้นที่กำหนด และแจ้งเตือน
 • ตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ออฟฟิศสำนักงาน บ้านพักอาศัย สนามกีฬา สถานีรถไฟ
 • จดจำและบันทึกเลขทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่
 • ค้นหาหมายเลขทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือค้นหารถของบุคคลต้องสงสัย
 • ควบคุมการเปิด-ปิดของไม้กั้น Barrier ด้วยป้ายรถยนต์ในระบบอัตโนมัติ
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : อาคาร/ลานจอดรถ/ห้างสรรพสินค้า/สถานีตำรวจ/หมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม
 • จัดเก็บภาพและป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกคันที่เข้า-ออก สถานที่นั้นๆ
  หมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม
 • นับจำนวนสถิติ คน/รถยนต์/มอเตอร์ไซค์
 • ทำสรุปสถิติสร้างรายงาน แยกยอด รายวัน/รานสัปดาห์/รายเดือน
 • สถานที่เหมาะกับการใช้งาน : ออฟฟิศสำนักงาน
 • ติดตามการเข้าและออกงานของพนักงาน หรือการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียน เก็บสถิติสร้างรายงานห้างสรรพสินค้า
 • นับจำนวนผู้เข้า-ออก และประเมินข้อมูลประชากรของผู้เยี่ยมชม เช่น เพศ อายุ และเก็บเป็นสถิติ เพิ่อสร้างรายงาน