เว็บไซต์เก่า สมัครสมาชิก

 

ST-780EM
7,756.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้ มีหน้าจอแสดงรหัส

ต่อพ่วงได้ 255 เครื่อง ตั้ง Time Zone ได้

เก็บข้อมูลเข้าออกของเครื่องได้ 2000 ครั้ง

หากต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้จะเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด