เว็บไซต์เก่า สมัครสมาชิก

 

HG-FCS3AB
2,434.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • Media convertor 3 Km. 10/100/1000 Mbps.
  • Mode single core 
  • Fiber convertor, Rang 20 Km. 10/100/1000 Mbps.
  • Part A + Part B = one pair