fbpx

HIOT-SI01
WiFi Siren Sensor

1,263 ฿

Siren wifi sensor

  • Wirsless Type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตรในที่โล่ง
  • ติดตั้งภายใน / ความดังของเสียง 90-105 db
  • ใช้ถ่าน Battery CR123A-3V 2 ก้อน หรือ Adapter 5V
  • ใช้งานบนแอพพลิเคชั่น hiviewIOT
  • ระบบการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน
  • ขนาด 68x68x33 mm.
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
ดาวน์โหลดสเปกสินค้า

สนใจสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคาโทร 02-539-7500 ต่อ 222