fbpx

HIOT-MA02
WiFi Magnetic Sensor

822 ฿

Door contract magnetic wifi sensor

  • Wireless type 2.4 GHz
  • ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
  • ใช้ถ่าน Battery CR2-3V 1 ก้อน (อายุการใช้งานเฉลี่ย 1 ปี)
  • ระบบการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
ดาวน์โหลดสเปกสินค้า

สนใจสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคาโทร 02-539-7500 ต่อ 222